Först som tragedi, sedan som fars

Zizek, Slavoj

| 2010

Flag from sv

20


Attentaten mot tvillingtornen den 11 september 2001och finanskraschen under hösten 2008 var kanske detvå mest definierande händelserna under 2000-taletsförsta decennium. Ändå är det få som har sett någotsamband mellan dem. Enligt Slavoj ?i?ek bör dedock tolkas som en dubbel dödsstöt för 90-taletsliberaldemokratiska utopi och en illustration av Marxanmärkning om att historien alltid upprepar sig tvågånger ? först som tragedi, sedan som fars.I ljuset av den rådandevärldsordningens oförmåga atthantera vår tids akuta problem ärdet dags för vänstern att sluta be omursäkt för det förflutna och iställetskapa ett radikalt och genomförbartalternativ till liberalismen. När tilloch med makthavarna själva harövergett tron på liberalismen, vilketde massiva statsingripandena underfinanskrisen tydliggjorde, står detenda egentliga valet inför framtidenmellan socialism och kommunism.Slavoj ?i?ek är enslovensk...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok