Folkens rätt

Rawls, John

| 2001

Flag from sv

3


Med A Theory of Justice, som utkom 1971, initierade John Rawls en omfattande politisk-filosofisk debatt om vad rättvisan kräver av samhällets grundinstitutioner. Till denna debatt har Rawls själv bidragit genom fortlöpande preciseringar och omformuleringar av grundidéerna i sin teori om »justice as fairness», rättvisa som det rimliga eller skäliga.I den ena av bokens två artiklar ? »Idén om offentligt förnuft» ? lägger Rawls fram sina tankar om hur vi som medlemmar av ett demokratiskt samhälle bör rättfärdiga politiska krav i förhållande till varandra och hur en konsensus kring grundläggande rättviseprinciper kan uppnås trots en ofrånkomlig värdepluralism.I den titelgivande artikeln använder Rawls sin rättviseteori på världssamhället ? eller med hans uttryck »folksamfundet» ? och utvecklar en »realistisk utopi», principer för en »folkens rätt» som kan och bör kunna vinna uppslutning i form...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok