Född till pojke - fostrad till flicka

Colapinto, John

| 2001

Flag from sv

6


Året 1967 gjordes en omskärelse på en åtta månader gammal tvillingpojke som totalt misslyckades. Hans föräldrar samtyckte då till en genomgripande efterbehandling. På inrådan av en känd och berömd läkare och sexualforskare vid Johns Hopkins Hospital, Dr John Money, företogs ett könsbyte på pojken och han kom att uppfostras till flicka. Detta fall betecknades som en milstolpe inom sexualforskningen och ansågs vara en total framgång, inte minst på grund av att barnet var enäggstvilling: hans bror som inte utsatts för samma behandling fostrades som pojke och utgjorde därmed en perfekt motpol att testa experimentet på. Det s k tvillingfallet skulle komma att bli ett av de mest kända fallen inom modern medicinsk forskning och vetenskapen socialmedicin. Under de senaste trettio åren har upprepade gånger framhållits att detta fall är ett levande bevis för att vår känsla av könstillhörighet...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok