Fingervisningar

Från 1951 och fram till sin död skrev Werner Aspenström regelbundet i sina anteckningsböcker med svarta pärmar: dagboksnotiser, iakttagelser, drömmar, reflexioner och skisser till dikter. Nitton böcker lämnade han efter sig. I texterna som Anna Aspenström och Hans Isaksson här har ställt samman ur några av de sena böckerna (1990?1997) kommer läsaren både människan och författaren nära. Och på varje sida finns det omisskännligt aspenströmska tonfallet: ?Fåglar inklämda i böcker, som bokmärken. Inklämda tankar. Hur återge dem vingarna?? 

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

2013-07-07

Betyg

Tankar och funderingar. Försök till tolkningar av sina drömmar. En hel mängd iakttagelser. Familjens aktiviteter. Möten. Sen, i slutet av boken, dystra besked om sin hälsa. Aspenström håller kvar vid sitt sätt att betrakta världen in i den sista. Ger oss sina tolkningar. Ödmjukhet är ett ord jag tänker på när jag läser Fingervisningar.