Existentialismen är en humanism

Sartre, Jean-Paul

| 2002

Flag from sv

240


Existentialismen är ett av de viktigaste och livaktigaste inslagen i efterkrigstidens västerländska livsåskådningsdebatt. I Existentialismen är en humanism redogör Jean-Paul Sartre lättfattligt för existentialismens bärande tankegångar och förklarar också sin egen grund i livsåskådningen.Filosofin utformades på grundval av Kierkegaards filosofi men fick först liv utanför fackkretsar när idéerna gestaltades i Jean-Paul Sartres och Albert Camus diktning. Existentialismen är en humanism är en kommentar till Sartres berättelser och dramer och öppnar portarna till ett av vår tids märkligaste skönlitterära författarskap.Jean-Paul Sartre (1905–1980) erbjöds att motta Nobelpriset 1964 men avböjde.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

S

Betyg

En bra förklaring och introduktion till Sartres och Beauvoirs existentialism. Jag lämnades med en känsla av att kopplingen mellan existentialism och humanism känns rimlig. Att vi skapar vårat eget syfte genom våra fria handlingsval och vidare genom det skapar en bild (vare sig vi vill eller inte) av den människa vi vill vara och därför anser att man borde vara.

Som med många historiska verk behöver man se på detta genom ett lite kritiskt historiskt filter. Boken är trots allt baserad på en föreläsning som Sartre höll med samma titel år 1945 i samband med andra världskrigets slut. Trots det tycker jag att stora delar av de filosofiska budskapen i boken är både tidlösa och högst relevanta i våran samtid.

Gunnar Odhner

2013-08-28

Betyg

Borde vara obligatorisk läsning på alla filosofikurser.

P

Pelle Martinsson

2010-04-27

Betyg

1) Lite torr och snusförnuftig
2) Jag är inte helt övertygad av Sartres argumentation, det finns många logiska hopp och luckor
3) I övrigt en intressant stunds läsning som är allmänbildande om inte annat.

Tor von Geijer

2009-09-17

Betyg

.