Europas krig - Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till andra världskrig

Johansson, Alf W

| 2010

Flag from sv

1


Alf W Johansson ger en översikt över de europeiska krigen från Napoleontiden till andra världskrigets slut mot bakgrund av den samhälleliga och den internationella utvecklingen. Europas krig ger också en ingående analys av det krigsteoretiska tänkandet under denna period. Särskild uppmärksamhet ägnas den tyske krigsteoretikerns, Carl von Clausewitz, stora arbete Om kriget. Clausewitz idéer fungerar som ett slags kritisk teori i analysen av de strategiska föreställningarna under 1800- och 1900-talen. För alla som är intresserade av krigens roll i den europeiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen erbjuder Johanssons inträngande framställning en spännande läsning.Sagt om den första upplagan:"...hans förmåga att frilägga svårfångade sammanhang och hans analytiska skarpsinne gör boken till en av de bästa jag läst om modern europeisk historia." Sydsvenska DagbladetDenna...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok