Ett oändligt äventyr

Liedman, Sven-Eric

| 2001

Flag from sv

70


Det sägs som en självklarhet att vi idag lever i ett kunskapssamhälle. Men vad är egentligen kunskap, närmare besett? I sin nya bok närmar sig Sven-Eric Liedman frågan på flera olika vis. Han visar hur världen tar form för det lilla barnet och understryker språkets avgörande roll i allt kunskapssökande. Han hävdar att alla de mångskiftande mänskliga kunskaperna i grunden är praktiska, tom den mest abstrakta matematik. Han visar på skillnaden mellan den artificiella intelligens som datorn besitter och den mänskliga intelligensen, och gör en grundläggande distinktion mellan information och kunskap. Han polemiserar mot föreställningen att kunskap kan snabbinhämtas och påpekar att nya upptäckter ofta görs på oförutsägbara omvägar. Han analyserar kunskapens förhållande till makten och till pengarna, och han ställer avslutningsvis frågan om det är meningsfullt att tala om visdom idag och vad den...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

J

joaim krantz

2011-02-11

Betyg

gillar särskilt de partier då Sven - Eric gå in i diskussionen om kunskapsbegreppet på lite mer allvar