Etikens grunder

Hedin, Christer

| 1993

Flag from sv

2


I Etikens grunder ges en översikt av det mångtydiga etikbegreppet. Christer Hedin belyser hur etiska frågeställningar utvecklats genom tiderna. Stora filosofer som Sokrates, Epikuros och Kant presenteras, såväl som de praktiska problem som etiken aktualiserar. Viktiga etiska frågor diskuteras, t.ex. om handlingar skall dömas efter värdet eller följderna, om vi har ansvar för andras lycka eller bara vår egen. Avslutningsvis ger författaren i diskussionsform exempel på ett antal etiska konflikter som anknyter till tidsaktuella frågor. Författarpresentation Christer Hedin är professor och undervisar i religionskunskap och filosofi vid Lärarhögskolan i Stockholm

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok