Essence : från diagnos till hjälp och bättre prognos

Christopher Gillberg är upphovsman till ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Det är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som alltför ofta betecknas som avgränsade tillstånd till exempel adhd, autism, DCD. Minst tio procent av alla barn under 18 år har eller har haft någon eller flera av dessa problemtyper/diagnoser. Poängen med att utgå från ESSENCE-begreppet är att det kan bidra till tidig upptäckt och förståelse för barnets hela fungerande - inte bara en diagnos. Barn kan ha svårigheter med motorkoordination, sensorisk perception, kommunikation/språk, aktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet, social interaktion/ömsesidighet samt sömn och mat. Med anpassade och tidiga insatser kan vi hjälpa barnen och förebygga problem i vuxen ålder.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok