Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft

Asplund, Johan

| 1991

Flag from sv

17


Gemeinschaft och Gesellschaft är ett av sociologins äldsta och mest centrala begreppspar, introducerat av Ferdinand Tönnies 1887. Otaliga sociologiska resonemang och undersökningar har inspirerats av denna tankefigur. Men också på många andra områden ? t. ex. i skönlitteratur och inom arkitektur och samhällsplanering ? har distinktionen mellan "gemenskap" och "samhälle" (eller "marknad") varit fundamental och fruktbar. Johan Asplund undersöker här detta ännu högst aktuella begreppspar med hjälp av en rad överraskande och lysande exempel. Johan Asplund erhöll 1991 Läkerols stora kulturpris för sina idékritiska essäer, som enligt juryn präglas av "skarpsinne, integritet och osviklig språkkänsla".

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Johannes Soldal

2012-11-28

Betyg

Väldigt bra. Förvisso står det "essä" i titeln, men jag trodde Asplund skulle hålla sig mer till Tönnies. Det är en bra sak, att han lyfter begreppen från sitt ursprungliga sammanhang och fäster dem på historiens utvecklingslinjer. Jag skriver under på essäns slutpoäng: att "det mänskliga beteendet ändrar aldrig karaktär" (omhuldad av förespråkare av homo economicus) är en ideologisk och inte en vetenskaplig utsaga.

C L

2011-11-28

Betyg

Hur kan en text bli så tråkig, om ett ämne som ändå är intressant?