Epikanalys

Ohlsson, A

| 1999

Flag from sv

49


Detta är en lärobok i analys av romaner, noveller och andra former av skönlitterärt berättande. I boken introduceras och diskuteras centrala termer inom den moderna narrativa analysen som berättare, fokalisator, röst och berättarnivåer men också mer tidlösa begrepp som tema, myt och genre. I samband med presentationen av flera av begreppen utförs exempelanalyser. Det gäller verk av så skilda författare som Voltaire, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Jack Kerouac och Stig Dagerman. I några avsnitt vidgas perspektivet och skiftande sätt att relatera den studerade texten till olika typer av kontexter, intertexter och andra medier demonstreras. I andra avsnitt står aspekter av textens konstruktion i centrum. Boken avslutas med två kapitel om Hjalmar Söderbergs Pälsen respektive Selma Lagerlöfs...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Kenneth Olausson

2011-03-18

Betyg

Uttryck och namn staplas på varandra i en rasande takt. Men här och var finns de gyllene ord som antyder att det finns hopp - hopp för mig som läsare.