Enkätboken

Trost, Jan

| 1994

Flag from sv

15


Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer nu ut i en andra upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av insamlade data, är densamma. Viktiga frågor om syfte och problemställning samt population och urval ges en grundlig genomgång. Dessutom diskuteras frågeformulär och följebrev, med speciell tonvikt på hur olika formuleringar kan påverka svaren och forskningsresultaten. Förutom en allmän uppdatering har en hel delnyskrivet material tillkommit, speciellt i kapitlet om bearbetning av data. Boken lämpar sig för grundläggande metodundervisning på universitet och högskola, men också som handbok för forskare vid FoU-enheter i offentlig såväl som privat...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok