En värld - globaliseringens etik

Singer, Peter

| 2003

Flag from sv

13


I sin nya bok tar Peter Singer upp moraliska frågor kring globalisering och söker ge ett sammanhängande svar på de utmaningar som vår planets förvandling till en värld ställer oss inför. Den svenska utgåvan har ett nyskrivet förord av Singer om Irakkriget, USA och FN. Exempel på några av de oundvikliga frågor som Singer ställer i sin bok är: Vilka skyldigheter har världens rika mot tredje världens innevånare? Är global marknadsekonomi bra för de fattiga? Kan militär intervention rättfärdigas av humanitära skäl? Hans svar är praktiska och ofta provokativa. Han manar oss att fästa mindre vikt vid den traditionella nationalstaten som fokus för politiska beslut, och istället betrakta frågor från ett mer opartiskt globalt perspektiv. Singer diskuterar hur internationell rätt ska kunna förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna, vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att man...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok