EN FAUNS EFTERMIDDAG & ETT TÄRNINGSKAST

Den litteräre esoterikern och engelskläraren Stéphane Mallarmé (1842-1898) var en av upphovsmännen till den moderna lyriken, detta bland annat medelst två (sinsemellan väldigt olika) dikter; En fauns eftermiddag (som skrevs 1865 men publicerades först 1876 och vari den "perfekta poesin" skapades) och Ett tärningskast (skriven 1895, första gången publicerad i en engelsk tidskrift 1897 och i vilken Mallarmé försökte, som Paul Valéry uttryckte det, att ge den enskilda boksidan "samma dignitet som stjärnhimlen").Mallarmés poesi handlar främst om konstnärsproblem. I En fauns eftermiddag ("den mest fulländade dikten på franskt språk" enligt samme Valéry) vävs ledmotiven (det vill säga konst och sinnlighet) samman till ett hednisk-mytiskt, mångskiftande mönster i faunens primitiva men raffinerade minne. Mallarmés sista dikt Ett tärningskast ansågs (med undantag av vännerna Valéry och Gide) vara...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Tor von Geijer

2009-09-17

Betyg

Expanderande.