E=mc²

Bodanis, David

| 2001

Flag from da

159


Ligningen E=mc2 kom til verden i 1905. Dens far var den 26-årige Albert Einstein, og den var en del af hans relativitetsteori, der skulle komme til at ændre hele vort verdensbillede. Denne underholdende ´biografi´ giver enhver mulighed for at forstå en af historiens største videnskabelige opdagelser: at legemers masse forøges med hastigheden, og at masse er lig med energi. I et kapitel for hvert af ligningens fem symboler redegør David Bodanis for den historiske baggrund og for de videnskabsfolk, som skabte grundlaget for Einsteins opdagelse, heriblandt Michael Faraday, Antoine Laurent de Lavoisier, Voltaires elskerinde Emilie du Châtelet og Ole Rømer. Bodanis beretter desuden om den uendelige række af opdagelser, ligningen har muliggjort. Ikke blot atombomben, men også mange medicinske apparater, kulstof-14-datering og dagligdags ting som fjernsyn og røgalarmer. Mere interessant er det...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Cecilia Jensgård

2018-09-15

Betyg

Som ett fan av Albert Einstein och relativitetsteorin var det en självklarhet att läsa den här. Det är intressant och förklarande. Önskar att det hade handlat ännu mer om huvudpersonen. Men författaren håller en lättläst väg under hela ekvationens resa. Vet dock inte om jag blivit klokare; jag saknade en del och vissa partier hade man velat haft flera perspektiv på. Jag förväntade mig lite mer av slutet; det var lite abrupt.

Magnus Johansson

2016-07-31

Betyg

Den här läste jag som kursbok i idéhistorian på gymnasiet. Då upplevde jag den som väldigt heltäckande och ambitiös: idag går jag mest tillbaka för att "återinsätta" mig i personer och händelser jag påmints om igen. Bara att man faktiskt kan hoppa in på olika ställen och lätt fängslas och följa med tycker jag är tillräckligt för en fyra.

Bengt Månsson

2010-03-07

Betyg

Det börjar så bra: Ambitionen att skriva om ekvationen E = mc^2 utan att det blir ännu en bok om hela relativitetsteorin, den historiska vinklingen, analysen av ekvationens beståndsdelar, den intresseväckande frågan varför just ljusets hastighet knyter samma massa och energi. Men tyvärr faller projektet platt till marken på grund av författarens okunnighet i fysik och matematik i kombination med rent slarv ifråga om historiska uppgifter.

Ex: Förklaringen av likhetstecknets innebörd i en ekvation är helt fel, kinetisk energi och viloenergi blandas samman, likaså energi och rörelsemängd, ekv E=mc^2 kopplas samman med kärnreaktioner enbart. Det påstås felaktigt att Maxwell inte ställde upp de ekvationer som bär hans namn (de finns i en bok av Maxwell, vars förord Bodanis citerar!). Osv, osv.

Det är förvånande att boken har getts ut i detta skick. Finns det inte fackgranskare?

Bengt Månsson

2010-03-07

Betyg

Det börjar så bra: Ambitionen att skriva om ekvationen E = mc^2 utan att det blir ännu en bok om hela relativitetsteorin, den historiska vinklingen, analysen av ekvationens beståndsdelar, den intresseväckande frågan varför just ljusets hastighet knyter samma massa och energi. Men tyvärr faller projektet platt till marken på grund av författarens okunnighet i fysik och matematik i kombination med rent slarv ifråga om historiska uppgifter.

Ex: Förklaringen av likhetstecknets innebörd i en ekvation är helt fel, kinetisk energi och viloenergi blandas samman, likaså energi och rörelsemängd, ekv E=mc^2 kopplas samman med kärnreaktioner enbart. Det påstås felaktigt att Maxwell inte ställde upp de ekvationer som bär hans namn (de finns i en bok av Maxwell, vars förord Bodanis citerar!). Osv, osv.

Bengt Månsson

2010-03-07

Betyg

Det börjar så bra: Ambitionen att skriva om ekvationen E = mc^2 utan att det blir ännu en bok om hela relativitetsteorin, den historiska vinklingen, analysen av ekvationens beståndsdelar, den intresseväckande frågan varför just ljusets hastighet knyter samma massa och energi. Men tyvärr faller projektet platt till marken på grund av författarens okunnighet i fysik och matematik i kombination med rent slarv ifråga om historiska uppgifter.

Ex: Förklaringen av likhetstecknets innebörd i en ekvation är helt fel, kinetisk energi och viloenergi blandas samman, likaså energi och rörelsemängd, ekv E=mc^2 kopplas samman med kärnreaktioner enbart. Det påstås felaktigt att Maxwell inte ställde upp de ekvationer som bär hans namn (de finns i en bok av Maxwell, vars förord Bodanis citerar!). Osv, osv.

Det är förvånande att boken har getts ut i detta skick. Finns det inte fackgranskare?

M

Monica Hammarsten

2009-06-12

Betyg

Den gick fort att läsa och man lärde sig en del saker om historien bakom E=mc2. Att Einstein bara var ett led i utvecklingen av den visste jag inte!