Elevers olikheter

Persson, Bengt

| 2001

Flag from sv

13


I den här grundläggande boken om elevers olikheter betonar Bengt Persson vikten av väl fungerande arbetslag, där specialpedagogisk kompetens utgör ett naturligt inslag. Läs mer Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik och specialpedagogik? Hur ska man se på begrepp som inkludering och exkludering? Hur kan man förstå att vissa barn och ungdomar inte hinner med utan ständigt blir efter? Boken belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Om författarna Bengt Persson är professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok