Drivved från Arkadien

Rådström, Niklas

| 1999

Flag from sv

21


¿Jag är ingen vanlig människa. Jag föddesunder ytterst hemlighetsfullaomständigheter. Ingen annan människasliv liknar mitt.¿ Så beskriverHolger Ekeland sig själv i inledningentill Niklas Rådströms nya roman.    Året är 1899 och den unga Sara harjust anlänt till Stockholm. I ett obevakatoch desperat ögonblick stjäl hon lilleHolgers barnvagn där den står parkeradoch övergiven på Mäster Samuelsgatan.¿Men lilla vännen, har du enunge?¿ säger hennes rumskamrat förvånatnär Sara kommer hem. Ja, frånden dagen har hon det. Och han är sannerligeningen vanlig människa ¿    I Drivved från Arkadien, en romanmed så stark tidskänsla och inlevelse attden nästan känns dokumentär, får vistifta bekantskap med två udda människor,Sara och Holger, och följa deraslevnadsöden i det tidiga sekletsStockholm.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Linda Åslund

2010-10-16

Betyg

För deprimerande och långsamt för mig, vid det tillfälle jag läste den. Jag hade verkligen inte förmågan att uppskatta denna bok.