Down and Out in Paris and London

George Orwell's vivid memoir of his time living among the desperately poor and destitute, Down and Out in Paris and London is a moving tour of the underworld of society. 'You have talked so often of going to the dogs - and well, here are the dogs, and you have reached them.' Written when Orwell was a struggling writer in his twenties, it documents his 'first contact with poverty'. Here, he painstakingly documents a world of unrelenting drudgery and squalor - sleeping in bug-infested hostels and doss houses of last resort, working as a dishwasher in Paris's vile 'Hotel X', surviving on scraps and cigarette butts, living alongside tramps, a star-gazing pavement artist and a starving Russian ex-army captain. Exposing a shocking, previously-hidden world to his readers, Orwell gave a human face to the statistics of poverty for the first time - and in doing so, found his voice as...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Philip Stenström

2018-01-14

Betyg

Detta är, tveklöst, en fantastisk välskriven och framtagen reportagebok om fattigdom; med vardagsberättelser från vanligt folk, utsatta till ett liv av tiggeri och lösdriveri. De må verka som ett trivialt reportage om hemlöshet och lösdrivare, men det är mer än så. Undermineringen och avhumaniseringen av utsatta, hemlösa personer är upprörande för vår samtid, men under 1920-talet var detta en mer påtaglig och grym verklighet. Med roliga och udda karaktärer, i kombination av hysteriskt roligt, och med allra största sannolikhet, sanna anekdoter, skildras en rättvis och respektfull vy av dessa drabbade utsatta individer. Som diskare på Hotel X. i Paris och lösdrivare på Londons gator, tar författaren, George Orwell, med läsaren på en resa till de mörkaste och fulaste hörnen av fattigdom och lyckas bryta de klassfördomar som vi omges av med hjälp av sanningsenliga och uppriktiga skildringar. George Orwell presenterar, i reportaget, goda och ståfasta argument för att stödja sin sak, samtidigt som han företräder folket för bättre villkor och levnadsförhållanden. I denna prominenta roll fyller Orwell sin plats för de utsatta och förtryckta och ger dem en röst som ekar i evigheten. Denna reportagebok ger sannerligen en röst för dem som inte kan föra sin egen talan.

Philip Stenström

2017-06-19

Betyg

This is, undoubtedly, a fantastically well-crafted book on being down and out on ones luck; destitute to a life of hard work and beggary. It might seem a trivial documentary on being a homeless begger and drifter but it's much more than just that. The dehumanization of paupers is quite mind-boggling for a present developed and intellectual mind, but in the 1920s this was a harsh and true reality. Through funny and whimsical characters in combination with hysterically funny, and most likely true, anectodes, we get a humane face of these unfortunate people down on their luck. From being a dishwasher in Hotel X. in Paris to a tramp in many of London spikes, Orwell takes the reader on a journey to the darkest and uggliest corners of human poverty and gives reality an honest face. Orwell brings solid arguments, to support his claim, for better conditions for the lower class in society and at the same time finding a voice as one of the best writers of all time. This book gives a voice for people being down and out, for poverty is still a known fact.