Diskursanalys som teori och metod

Phillips, L

| 2000

Flag from sv

22


Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att genom konkreta exempel uppmuntra och inspirera till nya diskursanalyser. Boken vänder sig till alla med intresse för sammanhangen mellan betydelseskapande och sociala processer. Dess tvärvetenskapliga inriktning gör den användbar på kurser i både humaniora och samhällsvetenskap.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Victoria G

2015-12-23

Betyg

Mycket bra grundläggande genomgång på ett klarspråk som är lika ovanligt som nyttigt i den akademiska världen.

Stefan Hall

2010-11-15

Betyg

Lysande klarhet, lätt att följa, lätt att använda.