Dikter

Rydberg, Viktor

| 1996

Flag from sv

14


Viktor Rydberg (1828-1895) var journalist, vetenskapsman och författare. Som lyriker är han en av våra klassiker från 1800-talet och många av hans dikter är välkända i breda lager av svenska folket ännu idag. Kantat, författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, Den nya Grottesången och inte minst Tomten är exempel på dikter som fortfarande lever. Det är främst genom sin idédiktning som Rydberg har kommit att bli en klassiker som inte bara är hans egen tids utan även senare tiders. Denna volym innehåller hela Viktor Rydbergs lyriska diktning. I serien Svenska Klassiker utgivna av Svenska Akademien. Introduktion av akademiledamoten Lars Forssell. Kommentarer och ordförklaringar av Örjan Lindberger.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Karin .

2010-02-21

Betyg

EN BLOMMA.

Hon spirade upp vid korsets fot
på enslig grav,
ett brustet hjärta åt hennes rot
sin livssaft gav.

Hon blickade ljuvligt, hon nickade täckt
med tårstänkt kalk för nattlig vind:
den bleka purpurn i hennes dräkt
har skimrat förr på en flickas kind.

Det lästes en gåta i ungmöns blick,
som snart var stoft;
en yngling vid graven tydningen fick
i blommans doft.