Dikter av Ricardo Reis

Pessoa, Fernando

| 2013

Flag from sv

2


Portugisen Fernando Pessoa (1888?1935) betraktas numera som en av världens största diktare. Han var en komplicerad människa som i sin personlighet rymde en rad gestalter som var mycket olika sins­emellan, och av vilka många var poeter och prosa­författare med andra yrken som levebröd. De har fått benämningen heteronymer, och de mest kända är fåra­herden Alberto Caeiro, sjöingenjören Álvaro de Campos och läkaren Ricardo Reis. Ricardo Reis är en man som i tankar och käns­lor försöker sammanjämka två livshållningar, epikuréns och stoikerns. I pendlingarna mellan dem söker han vägledning och stöd i antikens filosofi och myto­logi. Få poeter kan som Ricardo Reis förmedla en käns­la av människans utsatthet och möjligheter.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok