Dikter 1953-1973

Martinson, Harry

| 1998

Flag from sv

11


Ordets myra kommer tillbaka. Lyfter försöker på nytt besvärja tingets tröghet, ordets förluster. Tappar strået, fattar det åter. Ordets makt och vanmakt känner ordets myra. Under 50-talet och framåt fortsätter Harry Martinson att skriva naturlyrik, ofta med inriktning på de små naturförloppen. Men tids- och civilisationskritiken blir allt viktigare för honom samtidigt som han i många dikter, såväl öppet som dolt, grubblar över diktens uppgift. Dikter 1953-1973 rymmer Cikada (1953), Gräsen i Thule (1958), Vagnen (1960), Dikter om ljus och mörker (1971) samt Tuvor (1973). Efterordet är skrivet av Stefan Sandelin.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok