Didactic classroom studies

Claesson, Silwa

| 2019

Flag from en

0


Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen.I sina texter undersöker skribenterna klassrummens karaktär på olika utbildningsnivåer och i skiftande ämnen såsom matematik, svenska, samhälls- och naturvetenskap samt hem- och konsumentkunskap. Redaktörerna diskuterar och analyserar betydelsen av klassrumsstudier i ett övergripande och framåtsyftande kapitel där de skissar denna orientering som en möjlig forskningsinriktning. Bokens innehåll sätts även i ett internationellt och historiskt sammanhang.Författarna i Didactic classroom studies har ambitionen att på ett praktiknära sätt visa på styrkan i klassrumsstudiernas bidrag till didaktisk forskning....

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok