Dialektisk beteendeterapi : färdighetsträningsmanual

Linehan, Marsha

| 2000

Flag from sv

10


Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en psykoterapi som tagits fram särskilt för klienter med borderlinepersonlighetsstörning. Metoden kombinerar bland annat zenbuddistisk meditationsteknik och beteendeterapi och det är dialektiken mellan acceptans och förändring som givit terapin dess namn. DBT-klienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. I färdighetsträningen, som oftast bedrivs i grupp, lär klienten sig olika nya sätt att hantera livet, och i individualterapin får hon hjälp och stöd att tillämpa dessa. Färdighetsträningen omfattar fyra huvudområden som beskrivs i detalj i boken: att kunna vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor och att kunna stå ut i svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden. Första delen av boken består av en beskrivning av individualterapin av...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok