Det svenska medielandskapet - Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens

Weibull, Lennart

| 2018

Flag from sv

0


Det svenska medielandskapet redovisar och diskuterar olika mediers villkor och ger perspektiv på såväl historien som dagsläget och framtiden. Läs mer Boken har sedan första utgåvan 1970 kommit i många upplagor och titeln har förändrats i takt med medielandskapet. Under många år hette boken Massmedier ? med olika underrubriker. Men att tala om massmedier speglar inte dagens medielandskap där de sociala medierna är en självklar del i medielandskapet. Boken har därför omarbetats, breddats och bytt titel. Digitaliseringen har fått ett betydligt större utrymme i samtliga kapitel. Det gäller inte minst i de helt nyskrivna kapitel som handlar om dagens situation för dagspress, radio och tv. I denna andra upplaga är kapitlen om dagspressen respektive radio och tv helt omskrivna. Övriga kapitel är genomgående uppdaterade. Boken lämpar sig för journalistutbildningar på universitet, högskolor och...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok