Det skulle bli så bra euron och hotet mot demokratin

Elmbrant, Björn

| 2012

Flag from sv

0


Björn Elmbrant har med Det skulle bli så bra skrivit en högaktuell debattbok om Euron och hoten mot Europas demokratiarbete. Hur kunde så många ha så fel om euron? Trots att valutaunionen var så uppenbart felkonstruerad kunde den genomdrivas av ideologiska önsketänkare, politiska vindflöjlar och rena chanstagare. I stället för tillväxt ser vi nu ekonomisk stagnation i Europa. I sin stora genomgång av europrojektet förklarar Björn Elmbrant hur det blev så här. Medryckande och pedagogiskt förklarar han de politiska och ekonomiska samband som ledde till kris i flera europeiska länder. När EU nu försöker rädda euron är risken stor att demokratiska värden måste offras. För att förstå eurokrisen och dess vidare konsekvenser finns ingen bättre guide.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok