Det mångreligiösa Sverige

Andersson, D

| 2009

Flag from sv

7


I den här boken beskrivs Sveriges nya religiösa landskap och de förändringsprocesser som blir följden av möten mellan majoritetssamhället och minoritetsreligionerna. Förståelsen av religionens plats och roll i nutiden är viktig som bakgrund till olika skeenden och problem i världen. Boken innehåller en allmän historik om de olika religionerna och grundmaterial som ger läsaren en bild av det mångsidiga svenska religiösa livet av idag. Författarna beskriver hur hinduism, buddhism, sikhism, judendom, östkyrkan, islam och New Age utövas och påverkas. I denna nya upplaga av boken har alla kapitel reviderats och ett kapitel om alternativa religiösa rörelser i Sverige har lagts till. Boken är främst avsedd för studenter i religionsvetenskap och angränsande ämnen vid universitet och högskolor, men är givetvis intressant för alla med intresse för religion och samhälle. Andra upplagan

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok