Det man ser och det man inte ser - och andra essäer

Ekonomen Frédéric Bastiat (1801--1850) var en av Frankrikes största liberaler. Under sina blott sex år av aktivt engagemang lyckades han bli nationell politiker, grunda liberala tidningar och skapa en fransk frihandelsrörelse. I motsats till klasskampsteoretiker och pessimistiska ekonomer var Bastiat övertygad om att alla samhällsklasser kunde få det bättre genom lika rättigheter och en fri marknad. Han skrev artiklar och böcker för frihandel och mot statstvång, som lästes i hela Europa. Mer än någon annan inspirerade han t ex det liberala systemskiftet i 1800-talets Sverige.   Men Bastiat är kanske mest berömd som pedagog. I sina texter riktade han sig direkt till allmänheten och förklarade komplicerade ekonomiska samband enkelt och humoristiskt. Samma myter som Bastiat avfärdade hörs i dagens debatt: maskinerna tar våra jobb, vi måste dela på jobben, statliga utgifter sätter fart...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok