Det kalla kriget : pakterna spionerna lögnerna sanningen

Gaddis, John

| 2008

Flag from sv

10


John Gaddis, professor i historia vid det anrika Yale Uninvesity i USA, har skrivit en bred och mycket tillgänglig bok om det kalla kriget, den tid som också beskrevs med den absurda förkortningen MAD Mutually Assured Destruction (Ömsesidigt garanterad förstörelse). Här finns sanningen bakom alla spionromanerna. Orsakerna till vaför USA och Sovejtunionen hamnade i ett livsfarligt dödläge. Hur nära var det stora atomkriget? Vad drev Nixon att möta Mao? Gaddis skildrar också krigets upplösning med Reagan och Gorbatjov, rivningen av Berlinmuren och de stora aktörernas avgörande roll. « Det kalla kriget » skriver Gaddis i förordet, « vänder sig främst till den nya generation för vilken det kalla kriget aldrig var nyheter». Idag ökar åter spänningarna mellan USA och Ryssland och Kinas ekonomiska tillväxt upplevs alltmer som ett hot. Finns det en risk för ett nytt kallt krig? För att svara...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Oskar Henriksson

2012-02-01

Betyg

Boken "Det kalla kriget : pakterna spionerna lögnerna sanningen" av amerikanen John Gaddis är en förträfflig redogörelse för Det kalla kriget. Boken är relativt nyutgiven vilket innebär att han har haft tillgång till en hel del källor som tidigare varit hemlighetsstämplade något som i sin tur leder till att han kunnat göra en mer nyanserad och troligtvis mer exakt beskrivning av personerna och händelseförloppet.

Boken har ett par stora kvaliteter. För det första är den förhållandevis neutral och redogör för båda sidornas agerande. Detta kanske låter självklart men det är det inte när det gäller böcker om Det kalla kriget, många böcker är mycket vinklade och/eller beskriver bara den ena sidan. För den andra fokuserar den inte så mycket på de hårda militära frågorna utan mer på politiken, diplomatin, ledarnas personligheter och liknande. Dvs boken beskriver inte i detalj militära styrkeförhållanden och liknande men däremot får man en bra förståelse för hur den tidens ledare och folk tänkte och vilka händelser som hade stor påverkar på händelseutvecklingen.

Att hitta något att vara kritisk mot är inte lätt, möjligen skulle det kunna vara att boken ibland är lite rörig då den inte alltid är strikt kronologisk. Dessutom hade den gärna fått vara lite mer rikligt illustrerad. Boken är lättast att få tag på på engelska och den heter då "The Cold War".

Elisabeth E

2010-03-11

Betyg

Intressant. Den går "lätt" att läsa eftersom den inte är särskilt "kompakt" skriven. En bra introduktion till Kalla Kriget. Dock tycker jag att författaren har lite konstig struktur och ibland hoppar fram och tillbaka vilket kan kännas förvirrande.