Det förlorade landet

Rosenberg, Göran

| 1997

Flag from sv

68


I en personligt hållen essä skärskådar Göra Rosenberg vår civilisations största och mest genomgripande utopi: Det förlovade landet, Messiasriket, Sion, Israel. Bokens titel ger en fingervisning om var hans egen resa så småningom slutar. Startar gör den i många och skilda utgångspunkter: I en trettonårig pojkes 'uppstigning' till och fostran i det tidiga sextiotalets Israel,'vår tids Sparta'. I de tusenåriga bibliska och messianska drömmar som närt såväl judendomen som kristendomen. I den emanciperade judendomens, upplysningens, socialismens och nationalismens ideologiska häxkittel. I Förintelsens apokalyptiska skugga. I pionjärsionismens radikala teorier, glödande ansikten och dåliga samveten. I palestinakonfliktens krig, fördrivningar och erövringar. I 68-vänsterns och palestinarörelsens upproriska och konspiratoriska miljöer. I den laddade skärningspunkten mellan det israeliska nittiotalets...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Michael X

2010-05-05

Betyg

Det börjar ju som en självbiografi, men det blir det inte ... Sen kommer GR in på Israel och sionismen, och där blir det intressant, särskilt de olika sionistiska ståndpunkterna när man är i Palestina/Israel - detta skulle vara värt (minst) en fyra.

Men sen vänder det igen: tonåringen som satt tre år i israelisk skola är svensk igen och - vänsterextremist. Hur det gick till får vi inte veta. Inte heller vad han är idag när han skriver, 1996, och hur han blev det. Jag får gissa: vänsterextremistiska Göran från 60- och 70-talen, med kontakter djupt in i palestinska terroristorganisationer, är på väg att bli rabbi Rosenberg... och därför försöker få ihop och lägga till rätta de olika bitarna (av sig). Föga övertygande... OM jag någon gång blir intresserad av personen GR och hans resa - då måste jag nog få hjälp av någon annan, som är mer kritisk och mindre selektiv gentemot personen i fråga...