Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsm

Rothstein, Bo

| 2011

Flag from sv

0


Bo Rothstein är idag en av Sveriges ledande stats­vetare. Hans avhandling, Den socialdemokratiska staten, blev startskottet för hans tre uppmärksammade arbeten om den moderna staten. I denna bok, som Arkiv förlag nu återutger, finns utgångspunkten för såväl Den korporativa staten som det mer programmatiska a­rbetet Vad bör staten göra?I Den socialdemokratiska staten tar sig Rothstein an två olika politikområden: skolan och arbetsmark­naden. Han ser Arbetsmarknadsstyrelsen som en socialdemokratisk reformbyråkrati, präglad av en kaderförvaltning och befolkad av tjänstemän med rötter i fackföreningar och arbetarrörelse. Jämfört med AMS är skolans byråkrati, förkroppsligad i Skolöverstyrelsen, mer traditionell. Dessa två slags förvaltningsapparater gav socialdemokratin radikalt olika möjlig­heter att genomdriva sina politiska mål, framgångsrikt ifråga om arbetsmarknaden och mindre framgångsrikt...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok