Den religiösa människan, 4:e utgåva

Geels, Antoon

| 2017

Flag from sv

0


Hur ska man på ett vetenskapligt sätt kunna förstå och diskutera religiösa upplevelser? Varför uppkommer religiösa föreställningar över huvud taget? Och hur nära hör religiösa upplevelser ihop med den kultur där de förekommer? Religionspsykologins uppgift är att beskriva människans religiösa upplevelser och beteenden i ett psykologiskt perspektiv. Den religiösa människan är indelad i två delar: en del som beskriver olika teoretiska perspektiv och människan som en sökande varelse, och en del som är tematiskt uppbyggd och tillämpar de olika perspektiven på områden som till exempel religiösa visioner i vår tid, den moderna människans behov av andlighet samt religionens roll i hanteringen av kriser. Denna andra del tar också upp fallstudier från Sverige och Syrien. Den religiösa människan är en väl etablerad grundbok för studenter i religionsvetenskap på universitet och högskola. Den...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok