Den nazistiska utmaningen - aspekter på andra världskriget

Johansson, Alf W

| 1983

Flag from sv

14


Intresset för andra världskriget har inte avtagit, snarare tvärtom. 60 år efter kriget slut pågår fortfarande debatter om nazismen och forskningen får kontinuerligt nytt material när allt fler arkiv öppnas. Nazismen var en utmaning mot de krafter som strävade mot liberalism, demokrati och jämlikhet. Alf W. Johansson ger i sin bok en översikt av andra världskriget, dess uppkomst och utveckling. Sakkunnigt och elegant sammanfattar han mycket av den moderna forskningens resultat. Med utgångspunkt i Versaillesfreden analyseras mellankrigstidens internationella politik. Författaren redogör för de politiska, militära och ekonomiska överväganden som styrde stormakternas handlande. I särskilda kapitel behandlas utvecklingen i Sverige och Norden.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok