Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter

Lindö, Rigmor

| 2005

Flag from sv

7


Hur planeras och genomförs en undervisning som stimulerar alla barn att utvecklas till reflekterande läsare och skribenter? Den här boken lyfter fram litteraturens och textsamtalets möjligheter att både spegla barnens erfarenheter och vara språngbräda för deras tal-, läs- och skrivutveckling. Den gemensamma läsningen är extra betydelsefull för de barn som ännu inte läser böcker på egen hand. För att skapa läslust och utveckla läsförståelse är det viktigt att låta barnen så tidigt som möjligt få möta nyansrika berättelser från olika tider och kulturer. Genom att få ta del av andra världar får barnen näring till sin identitetsutveckling. Bokens titel, Den meningsfulla språkväven, tar sin utgångspunkt i det latinska ordet textum som betyder vävnad, sammanfogning. Utifrån en gemensam textupplevelse väver barnen under lärarens ledning samman sina tankar kring de stora livsfrågorna. Författaren...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

C

Ciccis bokblogg

2009-07-27

Betyg

Den här boken handlar främst om barn från 5-12 år. Författaren tar upp hur viktig läsningen är i dagens skola. Hon tar upp hur man kan använda sig av litteraturen i undervisningen och vilka positiva resultat det ger. Genom att läsa böcker om andra människor och olika situationer så tränas bl.a. förmågan i att kunna identifiera sig med andras livserfarenhet och det i sin tur leder till ökad empati och förståelse. En mycket bra bok!