Den förseglade tiden : Reflektioner kring filmkonstens etiska och estetiska grunder

Tarkovskij, Andrej

| 1993

Flag from sv

11


"Den här boken har sitt ursprung i en lång period av arbetslöshet som jag nu tvingats bryta för att söka förändra mitt liv. Det är inte min avsikt att försöka undervisa någon eller påtvinga någon min syn på saker och ting. Boken har uppstått ur ett försök att framförallt bana väg för mig själv genom den labyrint av möjligheter som denna unga och fantastiska - men fortfarande i grunden tämligen outforskade - konstform äger, för att jag med större oberoende och på ett mer fullständigt sätt skall kunna finna mig själv i den."Den ryske mästerregissören Andrej Tarkovskij (1932-1986) presenterar i denna essäbok sin föreställning om filmens väsen. Det blir en oförglömlig odyssé in i en gränslöst utvidgande konstform med förseglad tid som signum.Professor Astrid Söderbergh Widding skriver i förordet till boken:"Andrej Tarkovskij; redan namnet har en sällspord klang för var och en som sett och fängslats...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok