De som inte har, inte älskar och inte är

Rothstein, Bo

| 2013

Flag from sv

0


Utgångpunkten är att det sedan 1990?talet har skett ett skifte i det svenska skolsystemet som gör att en relativt stor grupp pojkar klarar studierna betydligt sämre än flickorna. Frågan är vad ett sådant skifte kommer att innebära för det svenska samhällets förmåga att skapa goda levnadsförhållanden framöver för såväl män som kvinnor. Huvudfrågorna är dessa: Vad kan vi säga om framtiden för ett samhälle som frambringar en allt större grupp unga män som misslyckats i utbildningssystemet? Vilka blir effekterna för det svenska samhället i stort om denna grupp tillåts växa? Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin ?Framtidsutmaningar ? Det nya Sverige? (2013). Bo Rothstein är verksam vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet där han leder forskningsprogrammet The Quality of Government Institute. Han har varit gästforskare vid Australian National University,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok