De Gaulle : generalen som var Frankrike

Ståhlberg, Knut

| 2005

Flag from sv

42


"Charles de Gaulle väckte alltid starka känslor. I början av karriären mest löje och ilska, senare respekt och folkets kärlek. Knut Ståhlberg har skrivit en lysande biografi över generalen som kom in från kylan." DN Under trettio år dominerade general Charles de Gaulle fransk politik och var den man som i omvärldens ögon kom att förkroppsliga Frankrike. Här beskrivs det rafflande politiska spelet efter kriget, då de Gaulle stred för en ny författning, vilket ledde fram till den femte republiken 1959 med de Gaulle som förste president. Därmed inledde de Gaulle en intensiv reformpolitik, avslutade Algerietkriget och avvecklade kolonierna. Han slöt ett historiskt vänskapsavtal med arvfienden Tyskland och verkade för ett starkt Europa, som motvikt till USA:s hegemoni. Hans sista tid förmörkades av majrevolten 1968. Knut Ståhlberg tecknar ett brokigt och insiktsfullt porträtt...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Anders Nilsson

2009-12-31

Betyg

Nja, inte nån bra biografi. Känns som om han skrivit av andra böcker. Han har det inte i köttet.