Chefen hos psykoterapeuten

I Chefen hos psykoterapeuten lägger den välkända psykoterapeuten, föreläsaren och författaren Lena Nevander Friström chefen på psykoterapisoffan och ger djupgående redskap för att nå självkännedom. Med utgångspunkt i olika psykologiska angreppssätt som t ex narcissism, försvarsmekanismer och auktoritetsproblematik visar hon hur olika mytbildningar kring chefsrollen uppstått. Och hur de kan brytas. Begreppen illustreras med många exempel ur hennes långa erfarenhet av chefshandledning. En bok som bereder vägen för bättre beredskap för de problematiska situationer en chef måste kunna hantera som låst kommunikation, framförande av kritik, och även de frågor som rör t ex sjukdom och dödsfall. Lena Nevander Friström är socionom och leg psykoterapeut. Hon är mycket efterfrågad som föreläsare och handledare inom chefsutvecklingsprogram. Hon var en av de första i Sverige som skrev...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok