Chef i Offentlig Verksamhet : Forskning Kring Offentligt Ledarskap

Hagström, Bo

| 1990

Flag from sv

0


Forskning kring ledning och ledarskap i den privata sektorn har en lång tradition. Intresset för detta område inom den offentliga sektorn aktualiserar frågan om den offentliga verksamhetens särdrag gör det möjligt och önskvärt att överföra dessa ledarskapsteorier även till den offentliga organisationen. Det aktualiserar också frågan om vilken kunskap som föreligger kring offentligt ledarskap. Vad vet vi om chefs- och ledarpersonligheterna i den offentliga sektorns brokiga flora av förvaltningar och myndigheter? Vad vet vi om hur dessa chefer beter sig i sin roll och hur de utövar sin makt? På vilket sätt präglar de myndigheternas verksamhet? Boken försöker utifrån svensk och internationell litteratur att spegla kunskapsläget kring offentligt ledarskap. Avslutningsvis utvecklas...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok