Brev om de blinda till gagn för dem som ser

Diderot, Denis

| 2002

Flag from sv

1


Brev om de blinda som publicerades 1749 och som resulterade i att Diderot fängslades och satt inspärrad på slottet Vincennes under fyra månader, är inte en skrift som primärt ägnas blindhet. Diderot söker istället svar på sådana allmängiltiga frågor som inbegrips i termerna filosofi och estetik, bl. a. genom att iaktta och intervjua blinda. Begreppet filosofi var då mera liktydigt med vårt oprecisa »vetenskap« än filosofi som den definieras idag. För Diderot hade fysik och metafysik samma aktualitet. Skriftens huvudteman är dels kritik mot den aktade akademiledamoten Réaumur och dennes vetenskapliga metoder inom medicinen, dels utläggningen av en ateistisk världsåskådning. Inledning och översättning av Tore Wretö.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok