Blecktrumman

Grass, Günter

| 1979

Flag from sv

83


Oskar Matzerath är en oförarglig mentalpatient, sysselsatt med att nedteckna sina minnen. När han var tre år fick han en trumma av plåt av sin mamma, och med dess hjälp kunde han trumma sig bort från den påträngande verkligheten, från trettio- och fyrtiotalens tyska vanvett och förnedring. Trumman kunde också spela honom fram till ett absolut mästerskap som jazzmusiker, och den gjorde tjänst för allt som gick motströms; den kunde mullra appeller av uppror och trots, en retfull och illa tåld signal till individualism i en värld likriktning och personlighetsutplåning.I Oskars minnen stiger en stor del av 1900-talets historia fram: Hitlers maktövertagande, de första krigsårens självförhävelse, slutskedets resignation, svarta börsens djungel, flyktingströmmen, de första stegen mot det tyska undret. I sin ogenerade blandning av verklighet och fantasi, sin rikedom på infall och idéer, situationer...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Karin .

2010-02-04

Betyg

Betyget avser filmen.