Barns stemmer om vold

Eriksson, Maria

| 2010

Flag from no

0


Kan barn som opplever vold i familien både beskyttes og gis rett til delaktighet i beslutninger som påvirker deres liv? I denne boken berøres en rekke ulike temaer som barns tolkninger av vold innenfor familien, utfordringene som ligger hos hjelpeapparatet, samt myndighetenes intervensjoner i barns liv som familierettslige prosesser og avgjørelser om økonomisk bistand. Boken kan brukes både i praktisk sosialt arbeid, for eksempel i forbindelse med sakkyndige utredninger og i akademiske sammenhenger, som forskningsprosjekter og oppgaveskriving. Bokens kapitler gir en oversikt over ulike spørsmål, metoder, analyser og resultater fra forskning om og med barns stemmer om vold. Forfattergruppen har ulik bakgrunn i praksis og forskning knyttet til barn som opplever vold i familien.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok