Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

Pramling, Ingrid

| 2011

Flag from sv

2


I Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik diskuterar författarna vad det innebär för vuxna att ha ett barnperspektiv och hur det kan skilja sig från barns perspektiv. Författarna vill uppmuntra reflektion och diskussion kring yngre barns lärande. De ger djupgående beskrivningar av de nya teorier som växt fram gällande barnperspektiv och sätter dessa i en praktisk kontext. I boken tar författarna upp frågor kring vad det innebär att vara barn, hur vuxna förhåller sig till detta och hur man kan bygga utvecklande professionella vuxen-barn-relationer. Läs mer Författarna introducerar också begreppet utvecklingspedagogik. Med detta begrepp menar de att det är viktigt att som pedagog först lyssna på och ta in barnet och sedan aktivt vidareutveckla tankar och idéer utifrån barnets perspektiv. Boken vänder sig till mer avancerade kurser inom förskollärarutbildningen, doktorandkurser...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok