Barndomspsykologi

Sommer, Dion

| 1997

Flag from sv

12


Under de senaste 25-30 åren har markanta förändringar ägt rum inom den internationella forskningen om barn. Teorisynen har förändrats betydligt, och ny kunskap från en lång rad empiriska undersökningar har också lett till ett perspektivskifte i forskarnas uppfattning av vad ett barn är och hur dess utveckling ska förstås. Med avstamp i dessa nya kunskaper tecknas konturen av ett modernt fackämne som tar in barns utveckling i vår tids samhälle, kultur och vardagsliv. Boken blir härmed en kritisk uppgörelse med en rad barn- och familjepsykologiska teorier och uppfattningar som dominerat under årtionden teorier som i författarens ögon feltolkar moderna barns villkor och utvecklingsvillkor i en starkt förändrad verklighet. Dion Sommer, är cand.psych. och lektor vid Psykologisk Institut vid Århus Universitet. Han har bedrivit bred forskning om barns uppväxtvillkor i det moderna samhället,...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok