Barndomspsykologi

Sommer, Dion

| 1997

Flag from no

12


Boken tar et kritisk oppgjør med en rekke barne- og familiepsykologiske teorier og oppfatninger. Ifølge forfatteren, feiltolker tidligere teorier på en rekke punkter barns vilkår og utviklingsmuligheter i en svært forandret virkelighet. For å forstå hva et barn er, må man forstå barndommen. Boken retter søkelyset mot kultur, hverdagsliv, barnets sosiale kompetanse, moderne barndom og barns utvikling. Med noter og litteraturliste.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok