Barn som tvingas välja bort en förälder : Föräldraalienation i Sverige

Lytsy, Anna

| 2023

Flag from sv

0


Föräldraalienation innebär att ett barn tvingas välja bort en förälder, som det tidigare haft en nära relation till, utan att det föreligger någon saklig grund för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan på barnet. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper risker på både kort och lång sikt.Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter vänder sig till såväl professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar inom till exempel socialtjänst, rättsväsende och barnpsykiatri, som till drabbade...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok