Barn och inlärning

Pramling, Ingrid

| 1986

Flag from sv

1


Boken beskriver hur barns medvetenhet om sin egen inlärning tar form och gradvis förändras under förskoleåldrarna. Att arbeta med teman är en av förskolans vanligaste undervisningsformer. Hur uppfattar då barn inlärningen? Vad förstår barn av temats innehåll? Detta är några aspekter som boken belyser. Dessutom diskuterar författaren didaktiska konsekvenser för förskolan samt inte minst för övergången förskola-lågstadium. Boken vänder sig till alla yrkesgrupper som bättre vill förstå barns tänkande, t ex förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare. Boken bygger på författarens egna undersökningar. Författaren har tidigare arbetat som förskollärare och lärarutbildare. Hon kan därför...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Maria Johnson

2011-02-15

Betyg

kurslitteratur