Barn med koncentrationssvårigheter

Kadesjö, Björn

| 1992

Flag from sv

6


Förskolepersonal och lärare beskriver allt oftare en grupp barn som är oroliga, splittrade och har stora svårigheter att koncentrera sig. Författaren förklarar i den här boken vad koncentrationssvårigheter innebär och hur de kan förstås utifrån en helhetssyn på barns utveckling. Läs mer Med den här boken vill författaren i någon mån fylla detta tomrum, dela med sig av sina erfarenheter, väcka nyfikenhet på dessa barn, ge förståelse för deras svårigheter och förmedla hopp om att de insatser man gör som förskollärare och lärare är viktiga i ett längre perspektiv. Om författarna Björn Kadesjö är med.dr.

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Betyg

En MYCKET bra bok, som jag haft mest ut av som adhd-barns mamma.