Avsikt att förinta

Lindqvist, Sven

| 2008

Flag from sv

15


Det sägs ofta att omänsklighet skulle vara ett särdrag hos vissa folkslag, till exempel tyskar eller serber eller araber eller vad fienden för tillfället kan heta. Andra tror att ett visst styrelseskick, såsom demokrati, eller ett visst ekonomiskt system, såsom kapitalism, eller en viss religion, såsom den kristna, skulle göra vissa omänskliga handlingar omöjliga. Sven Lindqvist hävdar att dessa uppfattningar inte är hållbara. Även de ledande demokratierna har begått krigsförbrytelser och folkmord. Ingen kan i förväg förklaras oskyldig, inte ens de folk, de styrelseskick och de ideologier som står oss närmast.Avsikten att förinta utgör själva kärnan i begreppet folkmord. Men juristerna är märkvärdigt ovilliga att tala om vad de menar med avsikt. Var kung Leopolds avsikt vad han påstod att han ville göra i Kongo eller vad som verkligen gjordes när han hade makten där? Var det general...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok