Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

Autism är ett sjukdomstillstånd som tilldrar sig allt större intresse. Under de senaste åren har det utkommit en rad böcker som skildrar sjukdomen och som ger råd till de drabbade och deras familjer. Här görs en sammanfattning av vad vi i dag vet om autism och autismliknande tillstånd som DAMP och Aspergers syndrom. Symtomen beskrivs, den omdebatterade frågan om orsaker tas upp och behandlingsformer redovisas. Likaså behandlas behovet av specialpedagogik för barn med autism. När den första upplagan av denna bok kom ut 1988 hälsades den som ett blivande standardverk. Denna tredje upplaga har uppdaterats vad gäller forskningsresultat och referenser. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn med speciella behov, verksamma inom skola, specialpedagogik, vård och omsorg. Tredje reviderade utgåvan Christopher Gillberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri...

Visa mer

Skapa konto för att sätta betyg och recensera böcker

Recensioner

Bli först med att recensera denna bok